orange sunset

Петдесятница

Празникът на Светия Дух

Не само “Честито Рождество Христово” или “Христос Воскресе”

Честито Рождество Христово”, … “Христос Воскресе”… поздрави и празници, с които сме доста добре запознати. Голяма част от света, дори може би не само християни, празнуват тези празници. От една страна, раждането на Иисус Христос т.е. началото на неговия земен живот1. От друга страна, Възкресението на Иисус Христос т.е. краят на неговия земен живот2. И така, с времето, като че ли остава само това. Но дали само това е останало от Христос? Или пък, дали само това е достатъчно да си припомняме? Да, несъмнено покрай Възкресението няма как да не си помислим и за смъртта Му. И пак, изглежда, че няма как такава велика личност да остави само това3.

Петдесятница – един омаловажен празник

Така е. Ето днес, например, отбелязваме Петдесятница или денят на Светия Дух4. Навярно един не толкова популярен празник. Сякаш вече друга категория – за хората, дето са по-навътре в “църковните” работи. И наистина, за много хора животът може да мине само с  “Честито Рождество Христово” и “Христос Воскресе”, а пък другите работи да останат само за “набожните”. И докато това може да е вярно за други празници, то не може да кажем същото за Петдесятницата. Това всъщност е празник за едно събитие, което стои наравно с Рождество и Великден. В някои страни дори по същия начин е и официален почивен ден. Част от величието на този празник е, че той носи едно многостранно послание, като монета с много страни.

Триединството

Петдесятница – денят на Светия Дух. Другото име на празника е именно “Свети Дух”. Една страна на този празник е посланието за Триединството, за Светата Троица. Християнският Бог е разкрит в Светото Писание по начин труден за разбиране в пълнота, но ние с времето сме възприели това описание за Него, а именно, че той е триединен. За Светия Дух се казва, че той е единосъщен с Отца и Сина. И ако наред с Рождество и Великден можем да се сетим, че Синът е изпратен и се връща при Своя Отец, то Петдесятница ни напомня за многообразието на нашия Бог; за Неговата уникалност; но най-вече и за неговото желание да бъде част от живота на хората.


Част от живота на хората

Докато ходеше по земята, Иисус Христос говореше за Светия Дух на всички, но най-вече на светите апостоли. По думите на св. ап. Йоан, записани в Евангелието, Христос казва, че вярващите в Него ще станат извор на реки от жива вода, защото ще приемат Светия Дух5

Иисус Христос го нарича и “Духът на истината”6, благодарение на който вярващите ще бъдат осветлени да разбират истините на Божието Слово. Много от тези истини са вече записани за нас в писанията на Новия Завет, които имаме завещани именно чрез Божието вдъхновение от Светия Дух.  Иисус Христос също казва, че Духът е “Застъпникът”7, който трябва да бъде изпратен на светите апостоли и вярващите след тях. Необходимо е Светият Дух да стане част от живота на хората на земята. Но не на всички, а само на тези, които вярват в името на Иисуса Христа, Светия Божи Син. И така, виждаме тесните взаимоотношения, които Бог иска да има с хората от всички нации. 

Какво остава за нас днес

И така, празници има много, но какво може да остане за нас днес. Няма да сгрешим ако кажем, че наред с много други неща Петдесятница е празник на промяната, празник на плодовете. 

Преминали през Йоановото кръщение на покаяние и станали свидетели на живота и чудесата на Божия Син, за светите апостоли беше останала още една крачка към пълнотата на тяхната вяра. А именно получаването на обещания Свети Дух. Ще кажете, че каква “промяна”. Ами, простият, неохотлив и нетактичен рибар св. ап. Петър изнася първата публична християнска проповед. Воден и окуражен от Светия Дух той успява да жегне сърцата на 3000 души наведнъж. Свети Лука ни разказва, как чрез покаяние и кръщение те приемат дара на Светия Дух – прошката на греховете и спасението на душите си8. Промяна, и то каква! Те всички заедно поставят началото на разпространената християнска църква. Животът им се превръща в живо свидетелство за Божията изкупителна любов! С други думи казано “извор на реки от жива вода”.

В юдейския закон денят “Петдесятница” е един от трите велики празници, на които юдеите е трябвало да се събират за специално богослужение и голямо веселие9. Това е 50-тият ден след другият им велик празник Пасхата. Този 50-ти ден е ознаменувал събирането на плодовете, жетвата като цяло. След възнесението на Иисус Христос Светият Дух идва на негово място точно на този техен празник Петдесятница. За християните обаче денят е свързан със Светия Дух. Не е случайна обаче връзката с юдейския празник за плодовете. Самият Свети Дух води вярващите към една промяна, в следствие на която те принасят плодове. Свети апостол Павел описва тези плодове така: “любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, себеобуздание”10.

Последен призив

Нека тук да спрем. Нека размислим върху този призив. Чрез покаяние и вяра, и нашият живот да се преобрази. Приемайки дара от Светия Дух на прошка и спасение, да се превърнем в един “извор на реки от жива вода”, които текат за промяна и принасяне на плодове. За нас и тези около нас.


  1. Евангелието според Лука: глава 1 стихове 26-38; глава 2 стихове 1-21 ↩︎
  2. Евангелието според Матей глава 28 ↩︎
  3. Евангелието според Йоан глава 21 стих 25 ↩︎
  4. Деяния на светите Апостоли глава 2 стихове 1-4 ↩︎
  5. Евангелието според Йоан глава 7 стихове 37-39 ↩︎
  6. Евангелието според Йоан глава 16 стихове 12-15 ↩︎
  7. Евангелието според Йоан глава 14 стих 16 ↩︎
  8. Деяния на светите Апостоли глава 2 ↩︎
  9. Второзаконие глава 16 стихове 9-12 ↩︎
  10. Послание на св. ап. Павел до Галатяните глава 5 стихове 22-23 ↩︎

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

10 + 4 =