Всички публикации от pove4e.net

Тренировка 1, Урок 11

За вярата в Исус Христос

Началникът на тъмницата във Филипи попитал: „Какво трябва да
направя, за да се спася?“ Апостол Павел отговорил: „Повярвай в
Господ Исус, и ще се спасиш“ (Деян Продължете да четете Тренировка 1, Урок 11